Personvernerklæring og cookies

Sist endret: 6.Juni 2018

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan Smart Økonomi AS samler inn og behandler personopplysninger i vårt daglige virke, dette gjelder både generelt, samt via våre nettsider og sosiale medier.

Smart Økonomi AS, organisasjonsnummer: 913 353 536 er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål.

1. Hvilken informasjon samler vi inn?

Smart Økonomi AS, behandler personopplysninger om og for kunder samt kunders ansatte, ledende personer, styremedlemmer og kunders nærstående personer og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser. Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder, kundersansatte, ledelse, nærstående personer og leverandører.

Personopplysninger vi samler inn omfatter:
– NAVN
– FØDSELSDATO
– PERSONNUMMER
– FIRMANAVN
– ORG.NR
– ADRESSE / FAKTURAADRESSE
– TELEFONNUMMER
– E-POSTADRESSE
– IP-ADRESSE

2. Hvordan behandler og lagrer vi opplysningene?

Personopplysningene lagres i vårt:
– CRM-system
– Økonomi program
– Mailing system
– Elektroniske arkivmapper.

Alle opplysninger oppbevares på sikre servere som handles av Candidator AS

3. Hvor lenge vil dine opplysninger lagres?

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år. Opplysninger oppbevares i systemene så lenge de er oppdaterte, og det er relevant å beholde dem.
Det rettslige grunnlaget for slik behandling er Personopplysningsloven § 8.a (jfr. EUs personvernforordning § 6.1b). Regnskapstjenester fra Smart Økonomi AS, er regulert i en egen oppdragsavtale og databehandleravtale ihht. Regnskap Norge sin bransjestandard.

4. Personaladministrasjon

Smart Økonomi AS behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Opplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Personopplysningsloven § 8.a og § 8.b (jfr.EUs personvernforordning § 6.1c og § 6.1b.)

5. Dine rettigheter etter personvernregelverket

Smart Økonomi AS behandling av personopplysninger er regulert av Personopplysningsloven (jfr. også EUs personvernforordning(GDPR))

  1. Rett til innsyn Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Smart Økonomi AS foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.
  2. Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger Dersom Smart Økonomi AS behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Smart Økonomi AS skal rette, supplere eller slette de mangelfulle opplysningene. Smart Økonomi AS skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.
  3. Dataportabilitet Individet har eiendomsrett over egen data. Det betyr at man kan kreve å få ta med seg egen data fra et selskap til et annet. Rettigheten gjelder kun egne opplysninger som den registrert selv har gitt til den behandlingsansvarlige. Informasjon eller analyse den behandlingsansvarlige har generert på bakgrunn av opplysningene må ikke utleveres.

Du kan kontakte oss om du har spørsmål til denne personvernerklæringen, eller til hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dersom du mener at Smart Økonomi AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

6. Bruk av informasjonskapsler (cookies) på hjemmesidene:

Ved å bruke denne nettsiden samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser dersom du ikke aktivt deaktiverer dette selv.

En informasjonskapseleller «cookie», er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Disse brukes for eksempel til å ivareta brukervalg du gjør på siden, lagre handlekurven din og å analysere hvordan du bruker sidene våre slik at vi kan forbedre oss.

Disse tjenestene bruker vi på våre sider:

WordPress
WordPress er innholdsstyringssystemet som brukes av dette nettstedet. WordPress bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over innloggede brukere.  Les mer om informasjonskapslene til WordPress.

Google Analytics
Vi ønsker å tilby brukeren våre gode og relevante nettsider på nettsiden. Det er derfor viktig for oss å få tilgang til informasjon om brukermønsteret til de som bruker nettstedet. Ingen av disse opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.

For å kunne analysere bruksmønstrene, sendes informasjonskapsler til Google Analytics. Brukernes IP-adresser blir anonymisert. Google sine nettsider gir en forklaring på hvilke informasjonskapsler som benyttes til hvilke formål.

Slik kan du unngå cookies
Dersom du ønsker å unngå cookies, kan du deaktivere bruken av disse i din nettleser. Merk at ved å gjøre dette vil flere av funksjonene på sidene ikke fungere.

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

7. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere vår personvernerklæring når dette er nødvendig. En oppdatert versjon personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

8 Kontaktinformasjon.

Virksomhetens navn: Smart Økonomi AS
Organisasjonsnummer: 913 353 536
Adresse: Pancoveien 24,1624 Gressvik
Telefon: +47 480 79 918
Mail adresse: post@smartok.no

Oppdatert Kontaktinformasjon finner du her.